ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 019
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม สพป. ยโสธร เขต 1 97.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกกะชาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 2 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ สพป. บึงกาฬ 95 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป. สุรินทร์ เขต 2 95 ทอง 5  
10 โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 94 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 94 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านลำนางรอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 94 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 94 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 94 ทอง 10  
15 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 1 93 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 93 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 93 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 93 ทอง 15  
20 โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 92 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 92 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านปะโค สพป. อุดรธานี เขต 2 92 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92 ทอง 20  
24 โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง 20  
25 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. อุดรธานี เขต 3 91 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 91 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร 91 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านหมูสี สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง 25  
30 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านวังชัย สพป. ขอนแก่น เขต 4 89 ทอง 30  
33 โรงเรียนบ้านสระทอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 89 ทอง 30  
34 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 89 ทอง 30  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า สพป. เลย เขต 2 87 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านน้ำแคม สพป. เลย เขต 1 87 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 35  
38 โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87 ทอง 35  
39 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง 35  
40 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 40  
44 โรงเรียนบ้านเทิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85 ทอง 40  
45 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านหาดแพง สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 45  
48 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 83 ทอง 45  
49 โรงเรียนบ้านแสรออ สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 45  
50 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านผักกะย่า สพป. ยโสธร เขต 2 81 ทอง 50  
53 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 50  
54 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 50  
55 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 50  
56 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย สพป. อุดรธานี เขต 4 81 ทอง 50  
57 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 57  
59 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 57  
60 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. เลย เขต 3 80 ทอง 57  
61 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน