ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาพู่ สพป. อุดรธานี เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชนะใช้กิจการ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 99.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสระทอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 98.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สกลนคร เขต 3 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 92.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 92.50 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. อุดรธานี เขต 3 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 90.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคอนกาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม สพป. นครราชสีมา เขต 5 89.10 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 89.10 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87.10 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ยโสธร เขต 2 84.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 84.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83.90 ทอง 19  
20 โรงเรียนดอนยานางศึกษา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 83.80 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.80 ทอง 20  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 81.90 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81.70 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร 80.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 80.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. ยโสธร เขต 1 79.30 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด สพป. ชัยภูมิ เขต 3 78.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลโนนนารายณ์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 78.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 77.40 เงิน 31  
32 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77.20 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 76.40 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านห้วยแคน สพป. นครราชสีมา เขต 2 74.80 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านตระแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 74.30 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านสระสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 72.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านป่าตะแบง สพป. นครราชสีมา เขต 7 72.30 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป. นครพนม เขต 2 70.20 เงิน 39  
40 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 69.70 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 69.50 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 1 68.50 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 3 67.50 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 65.90 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 64.10 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 64 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนประชาสามัคคี(บ้านหนองมะนาว) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 63.90 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. อุดรธานี เขต 2 63.30 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 63.20 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านนาเก็น สพป. อุดรธานี เขต 4 63 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 63 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น สพป. เลย เขต 1 62.60 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 62.50 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 61.90 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 61.80 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 60.80 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน สพป. นครราชสีมา เขต 3 60.10 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 60.10 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต 3 60 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 32 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน