ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 197
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป. สกลนคร เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองถนน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 95.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. สุรินทร์ เขต 2 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 94.55 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว สพป. อุดรธานี เขต 1 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 93 ทอง 8  
10 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 93 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านจำนัก สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง 8  
13 โรงเรียนบ้านระกา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 93 ทอง 8  
14 โรงเรียนบ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง 8  
15 โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 93 ทอง 8  
16 โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง 8  
17 โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านก่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 92 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านดอนยานาง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านตอกตรา สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง 17  
22 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ สพป. บึงกาฬ 92 ทอง 17  
23 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 92 ทอง 17  
24 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 92 ทอง 17  
25 โรงเรียนบ้านแชะ สพป. นครราชสีมา เขต 3 92 ทอง 17  
26 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92 ทอง 17  
27 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 92 ทอง 17  
28 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 92 ทอง 17  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 91 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 91 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง 29  
33 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 1 91 ทอง 29  
34 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง 29  
35 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง 29  
36 โรงเรียนบ้านหนองหลวง-ชั่งสี่ สพป. เลย เขต 3 91 ทอง 29  
37 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 29  
38 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 91 ทอง 29  
39 โรงเรียนบ้านโพนดินแดง สพป. ยโสธร เขต 2 91 ทอง 29  
40 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 91 ทอง 29  
41 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 90 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 41  
45 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 41  
46 โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 41  
47 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง 41  
48 โรงเรียนมหาชนะชัย สพป. ยโสธร เขต 1 90 ทอง 41  
49 โรงเรียนหนองโพนสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 41  
50 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 41  
51 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. สกลนคร เขต 3 69 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 69 ทองแดง 51  
54 โรงเรียนบ้านหลักเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 69 ทองแดง 51  
55 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 69 ทองแดง 51  
56 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 69 ทองแดง 51  
57 โรงเรียนบ้านห้วยสามขา สพป. นครราชสีมา เขต 5 59 เข้าร่วม 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน