ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 002
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านซำหวาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านอาวอย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาเลียง สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านสูบ สพป. เลย เขต 1 85 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 12  
17 โรงเรียนจารย์ตำรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 17  
22 โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญและโรงเรียนบ้านค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 17  
23 โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 17  
24 โรงเรียนพุทธบารมี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84 ทอง 17  
25 โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84 ทอง 17  
26 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84 ทอง 17  
27 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ สพป. อุดรธานี เขต 1 83 ทอง 27  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านคอนฉิม สพป. ขอนแก่น เขต 3 82 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 31  
35 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 31  
36 โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 31  
37 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82 ทอง 31  
38 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 3 81 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 38  
42 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 78 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 78 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านโนนบอน (คำหล้าประชานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 78 เงิน 42  
45 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 78 เงิน 42  
46 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 77 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน 47  
48 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 47  
49 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 47  
50 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต 3 73 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ 73 เงิน 51  
53 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 53  
54 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 72 เงิน 53  
55 โรงเรียนบ้านกอกหัวนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 71 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านดงจงอาง สพป. ยโสธร เขต 1 71 เงิน 55  
57 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 71 เงิน 55  
58 โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา สพป. ยโสธร เขต 2 71 เงิน 55  
59 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 71 เงิน 55  
60 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. ขอนแก่น เขต 4 70 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 70 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน