ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 95.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ สพป. เลย เขต 2 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 92.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 91.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกันจด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 90.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านซับคะนิง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนกุลโน สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบุฮม สพป. เลย เขต 1 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านไทยนิยม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหมื่นไวย สพป. นครราชสีมา เขต 1 87.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป. บึงกาฬ 86.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง สพป. อุดรธานี เขต 2 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. เลย เขต 3 86 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล สพป. อุดรธานี เขต 1 84.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 83.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.40 ทอง 25  
27 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 82.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 82.80 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 82.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า สพป. ยโสธร เขต 1 82.40 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 81.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนวัดทุ่งจาน สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.80 ทอง 32  
34 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81 ทอง 34  
35 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 34  
36 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 80.20 ทอง 38  
39 โรงเรียนคำบงเจริญสุข สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 40  
41 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 41  
42 โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77.40 เงิน 42  
43 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 76.80 เงิน 43  
44 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สพป. สกลนคร เขต 1 75.80 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดี สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 74.80 เงิน 45  
46 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74.80 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 74.40 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 72.40 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 70.80 เงิน 49  
50 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 69 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 67 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 66.80 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 66.80 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนร่มเกล้า2 สพป. อุดรธานี เขต 3 65.80 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านสวนปอ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 64.60 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 64.40 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 63.60 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 62.20 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 62.20 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 60.80 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 60 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน