ผลการแข่งขัน เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 208
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 7 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง สพป. สกลนคร เขต 3 88.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 3 86.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 1 85.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) สพป. นครราชสีมา เขต 5 84.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคำบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านน้ำพ่น สพป. อุดรธานี เขต 1 81.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 71.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 68.67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 68.33 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 67.33 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านนาใน สพป. สกลนคร เขต 2 66.33 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 64.67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 63.33 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 57 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  
27 โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  
28 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 - -  
29 โรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ สพป. เลย เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน