ผลการแข่งขัน เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 209
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง สพป. บึงกาฬ 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลาดค่าง สพป. เลย เขต 3 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเต่างอย สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาคู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านนาแมด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 80 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านขาม สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. อุดรธานี เขต 4 75 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านลาดเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 57 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
22 โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง สพป. อำนาจเจริญ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน