ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพยุห์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 97.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 94.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 93.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 92.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 91.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 90.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 89.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 88.40 ทอง 10  
12 โรงเรียนพิกุลทอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 87.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 85.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 84.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 82.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) สพป. อำนาจเจริญ 80.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 80.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 78.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 77.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 77.80 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านไทยนิยม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 76.80 เงิน 26  
28 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 76.80 เงิน 26  
29 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 75.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านอาวอย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 75.80 เงิน 29  
31 โรงเรียนยางคำวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 75.80 เงิน 29  
32 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 74.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74.80 เงิน 32  
34 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 74.80 เงิน 32  
35 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 74 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านนากั้ง สพป. บึงกาฬ 74 เงิน 35  
37 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สพป. อุดรธานี เขต 3 74 เงิน 35  
38 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 73.20 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 73.20 เงิน 38  
40 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง สพป. ขอนแก่น เขต 4 72.40 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านดงจงอาง สพป. ยโสธร เขต 1 72.40 เงิน 40  
43 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 72.40 เงิน 40  
44 โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง สพป. ขอนแก่น เขต 5 72.40 เงิน 40  
45 โรงเรียนบ้านตะโก "วันครู 2501" สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 71.80 เงิน 45  
46 โรงเรียนมหาราช 4 สพป. สุรินทร์ เขต 3 71.80 เงิน 45  
47 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 71.80 เงิน 45  
48 โรงเรียนบ้านยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 70.60 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านวังสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 5 70.60 เงิน 48  
50 โรงเรียนหัวหมูวิทยาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 70.60 เงิน 48  
51 โรงเรียนอนุบาลแคนดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 68.20 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านพอก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 67.80 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67.80 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 67.80 ทองแดง 52  
55 โรงเรียนบ้านวังกระแส สพป. นครพนม เขต 1 66.80 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. เลย เขต 1 66.80 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนบ้านเชียงกรม สพป. อุดรธานี เขต 2 66.80 ทองแดง 55  
58 โรงเรียนบ้านโนนบอน (คำหล้าประชานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 66.80 ทองแดง 55  
59 โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ สพป. ยโสธร เขต 2 65.40 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง สพป. มุกดาหาร 65.40 ทองแดง 59  
61 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 65.40 ทองแดง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน