ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 226
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 93.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเทพประทาน สพป. อุดรธานี เขต 4 92.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านซาด สพป. นครราชสีมา เขต 7 89.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 87.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป. ยโสธร เขต 2 87.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกโก่ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86.33 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านบัลลังก์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 84.66 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84.66 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.66 ทอง 16  
19 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 84.66 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านสร้างเรือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84.33 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านซำตาโตง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. ยโสธร เขต 1 83.66 ทอง 23  
24 โรงเรียนชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 83.66 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.66 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 83.66 ทอง 23  
27 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.66 ทอง 23  
28 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83.33 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.33 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.33 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 31  
35 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83 ทอง 31  
36 โรงเรียนบ้านโปร่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83 ทอง 31  
37 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.66 ทอง 37  
38 โรงเรียนชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 82 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านหมากมี่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 38  
40 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สพป. อุดรธานี เขต 3 82 ทอง 38  
41 โรงเรียนคำเมยวิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 2 81.66 ทอง 41  
42 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ สพป. หนองคาย เขต 1 81.66 ทอง 41  
43 โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81.66 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านนามั่ง สพป. อุดรธานี เขต 1 81.66 ทอง 41  
45 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.66 ทอง 41  
46 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81.66 ทอง 41  
47 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม สพป. เลย เขต 3 81.33 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 81.33 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 81.33 ทอง 47  
50 โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81.33 ทอง 47  
51 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง สพป. บึงกาฬ 81 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 51  
53 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 81 ทอง 51  
54 โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 51  
55 โรงเรียนบ้านนายม สพป. อำนาจเจริญ 80.66 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 80.66 ทอง 55  
57 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 2 80.33 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน