ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 023
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม สพป. สกลนคร เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ สพป. บึงกาฬ 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 92 ทอง 7  
10 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 92 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91 ทอง 11  
13 โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 91 ทอง 11  
14 โรงเรียนโคกคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 91 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 90 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 15  
17 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 15  
18 โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 89 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 89 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 89 ทอง 19  
24 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง 19  
25 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 19  
26 โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89 ทอง 19  
27 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 19  
28 โรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป. ยโสธร เขต 2 89 ทอง 19  
29 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 89 ทอง 19  
30 โรงเรียนอนุบาลกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 89 ทอง 19  
31 โรงเรียนอ่างห้วยยาง สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง 19  
32 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88 ทอง 32  
36 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88 ทอง 32  
37 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88 ทอง 32  
38 โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87 ทอง 38  
39 โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง 38  
40 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านขอนยูง สพป. อุดรธานี เขต 4 87 ทอง 38  
42 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 38  
43 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87 ทอง 38  
44 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 38  
45 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 38  
46 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง 38  
47 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 38  
48 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 86 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านดงแสนสุข สพป. อุดรธานี เขต 3 86 ทอง 48  
51 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 48  
52 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. อุดรธานี เขต 2 86 ทอง 48  
53 โรงเรียนบ้านนามั่ง สพป. อุดรธานี เขต 1 86 ทอง 48  
54 โรงเรียนบ้านนาแขม สพป. เลย เขต 1 86 ทอง 48  
55 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 48  
56 โรงเรียนบ้านลุงม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86 ทอง 48  
57 โรงเรียนบ้านหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 2 86 ทอง 48  
58 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 86 ทอง 48  
59 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86 ทอง 48  
60 โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง 48  
61 โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน