ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 233
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสำราญสุข สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลาดวารี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก สพป. เลย เขต 3 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งรูง สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. นครพนม เขต 2 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 76 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านทำนบ สพป. สุรินทร์ เขต 3 73 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 72 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 69.50 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง สพป. ยโสธร เขต 1 69 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 68.50 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 68 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 67.50 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนชุมชนวังหิน สพป. ขอนแก่น เขต 3 67 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองปกติ สพป. เลย เขต 1 66.50 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 66 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 65.50 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนวัดอินทบูรพา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 65 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านนายอ สพป. มุกดาหาร 64.50 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านดงชมภู สพป. บึงกาฬ 64 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 63.50 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองตูม สพป. อุดรธานี เขต 1 63 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ขอนแก่น เขต 4 62.50 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 62 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 61.50 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว สพป. มหาสารคาม เขต 3 60 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 46  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน