ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 234
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ สพป. บึงกาฬ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโพนเมืองโนนกาเล็น(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดสระบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโจดม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านโคกกรม สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. อุดรธานี เขต 1 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านกุศกร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 17  
19 โรงเรียนสายปัญญาสมาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 76 เงิน 17  
20 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 75 เงิน 20  
22 โรงเรียนทับ6 วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง สพป. มุกดาหาร 68 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 67 ทองแดง 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน