ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 236
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหมากมี่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านภูเพ็ก สพป. สกลนคร เขต 2 85.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนพังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป. กลางอุปถัมภ์ สพป. สกลนคร เขต 1 85.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาตะคุ สพป. นครราชสีมา เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 1 82.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 76.66 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี สพป. บึงกาฬ 76.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 74.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 74.33 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) สพป. นครราชสีมา เขต 5 74 เงิน 19  
21 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 73.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. เลย เขต 1 73 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองกง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 72.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 72 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครพนม เขต 2 72 เงิน 25  
28 โรงเรียนบ้านหันใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 3 71.66 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดโคกเจริญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 71.66 เงิน 28  
30 โรงเรียนไตรมิตรศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 67.66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 67 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 67 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนบ้านปลัด สพป. สุรินทร์ เขต 3 66.33 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 64.66 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 64.33 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านวังแท่น สพป. เลย เขต 2 64 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 64 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนบ้านหนองหลอด สพป. อุดรธานี เขต 1 63.33 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม สพป. ยโสธร เขต 1 63.33 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 3 63 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. สกลนคร เขต 3 62.66 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 62.66 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 62.33 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 62.33 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 62.33 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 61 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 61 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนบ้านคุยเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 3 60.33 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 20 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 20 เข้าร่วม 49  
51 โรงเรียนบ้านโนนเพกา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 20 เข้าร่วม 49  
52 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 10 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 10 เข้าร่วม 52  
54 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 10 เข้าร่วม 52  
55 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 10 เข้าร่วม 52  
56 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สพป. อุดรธานี เขต 2 10 เข้าร่วม 52  
57 โรงเรียนบ้านวังกระแส สพป. นครพนม เขต 1 - -  
58 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. เลย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน