ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 237
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 5 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังแท่น สพป. เลย เขต 2 91.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 91 ทอง 6  
8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 90.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 89.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 88.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 87.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเลื่อม สพป. อุดรธานี เขต 1 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 86.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. ขอนแก่น เขต 4 86.50 ทอง 16  
18 โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านฉนวน(อำเภอภูเขียว) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านจานบัว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านวังตามัว สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.50 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านแทรง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 79 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 78 เงิน 30  
31 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 77 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม) สพป. ยโสธร เขต 1 76 เงิน 32  
33 โรงเรียนหนองกุงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 74 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 73 เงิน 35  
36 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 72 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านนาโส่ สพป. ยโสธร เขต 2 71 เงิน 37  
38 โรงเรียน ตชด.ทองพูนพิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
39 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -  
40 โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล สพป. อุดรธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน