ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 239
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว สพป. อำนาจเจริญ 98.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 1 98.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 98 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 97.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสีสุก สพป. นครราชสีมา เขต 6 97.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 97 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 96.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 96.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 96 ทอง 10  
11 โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 95.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำซึม สพป. อุดรธานี เขต 4 95.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 95 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านกุดเรือ สพป. สกลนคร เขต 3 94.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. นครพนม เขต 1 92.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 91.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง 19  
20 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 90.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองตูม สพป. อุดรธานี เขต 1 90 ทอง 21  
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา) สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.67 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองจูบ สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านส้มโฮง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86.67 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว สพป. ยโสธร เขต 2 85 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84.33 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านนายอ สพป. มุกดาหาร 83.67 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านเมืองรัง สพป. นครราชสีมา เขต 2 83 ทอง 31  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.33 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านโนนเกษม สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า สพป. ยโสธร เขต 1 81.67 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านบัวมาศ สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 37  
38 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.67 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน สพป. เลย เขต 1 78 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก สพป. ขอนแก่น เขต 4 77.33 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 3 77 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองตูม สพป. เลย เขต 2 76.67 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 76 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 75.66 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านนาบอน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74.67 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 47  
48 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72.65 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านท่าอุทัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 72 เงิน 49  
50 โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 71.67 เงิน 50  
51 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 71 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านสังเคิล สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 71 เงิน 51  
53 โรงเรียนบ้านแต้เก่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 51  
54 โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด สพป. อุดรธานี เขต 2 70 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านลาดค่าง สพป. เลย เขต 3 70 เงิน 54  
56 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 70 เงิน 54  
57 โรงเรียนวัดสิริมงคล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 70 เงิน 54  
58 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
59 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน