ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 96.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สกลนคร เขต 1 92.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตั้งใจ สพป. สุรินทร์ เขต 2 89.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง สพป. ยโสธร เขต 1 88.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88.80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านกำปัง สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง 10  
13 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 87.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.60 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดปทุมคงคา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านคึม สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร สพป. อุดรธานี เขต 2 86.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 86.80 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านนาแพง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 1 85.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 85.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านสูบ สพป. เลย เขต 1 84.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84.60 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. บึงกาฬ 84.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84 ทอง 29  
30 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านสร้างฟาก สพป. สกลนคร เขต 2 83.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 3 82.80 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82.80 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 82.80 ทอง 34  
37 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 82.40 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82.40 ทอง 38  
40 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.40 ทอง 38  
41 โรงเรียนคำบงเจริญสุข สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81.60 ทอง 42  
43 โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ สพป. อำนาจเจริญ 81.60 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81.40 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านนาม่วง สพป. มุกดาหาร 81.20 ทอง 45  
46 โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80.80 ทอง 46  
47 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80.40 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.40 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80.40 ทอง 47  
50 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80.20 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านแก่งกบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 51  
52 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 78 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 77.80 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.80 เงิน 53  
55 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 77.80 เงิน 53  
56 โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ สพป. ยโสธร เขต 2 76.80 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน สพป. ขอนแก่น เขต 3 76.80 เงิน 56  
58 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 75 เงิน 58  
59 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 74 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านโคกงาม-หัวฝาย สพป. เลย เขต 3 73 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 71.80 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน