ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 240
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาทันวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 97.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโสน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิกุลทอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 92.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน สพป. เลย เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านหนองแปก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง 6  
12 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 90 ทอง 6  
13 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านกุดจาน สพป. สกลนคร เขต 3 87.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านคำแมด สพป. ขอนแก่น เขต 4 87.33 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. นครพนม เขต 2 87.33 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.33 ทอง 13  
18 โรงเรียนบ้านหนองชุม สพป. ยโสธร เขต 2 87.33 ทอง 13  
19 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87.33 ทอง 13  
20 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 87.33 ทอง 13  
21 โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านช่อผกา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 77.33 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77.33 เงิน 21  
24 โรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.๘) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 77.33 เงิน 21  
25 โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล สพป. อุดรธานี เขต 3 77.33 เงิน 21  
26 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 77.33 เงิน 21  
27 โรงเรียนบ้านมะมัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 77.33 เงิน 21  
28 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 77.33 เงิน 21  
29 โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 3 77.33 เงิน 21  
30 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 77.33 เงิน 21  
31 โรงเรียนบ้านหมูสี สพป. นครราชสีมา เขต 4 77.33 เงิน 21  
32 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77.33 เงิน 21  
33 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ สพป. อุดรธานี เขต 1 77.33 เงิน 21  
34 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77.33 เงิน 21  
35 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน