ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 241
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) สพป. สุรินทร์ เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านช่องแมว สพป. นครราชสีมา เขต 7 96 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 96 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 96 ทอง 4  
8 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 96 ทอง 4  
9 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 95 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 95 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง 9  
12 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง 9  
13 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 95 ทอง 9  
14 โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม สพป. มุกดาหาร 94 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านแซวประดู่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 94 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง 14  
18 โรงเรียนวัดสุขสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 94 ทอง 14  
19 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านวังปลาโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. เลย เขต 2 93 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 93 ทอง 19  
23 โรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ชมค.(ร.ร.บ้านชัยศรีสุข,ร.ร.มิตรมวลชน5ฯและ ร.ร.คำบอนวิทยาสรรพ์) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 93 ทอง 19  
24 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป. อุดรธานี เขต 1 92 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง 24  
28 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี สพป. ยโสธร เขต 2 92 ทอง 24  
29 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา สพป. บึงกาฬ 92 ทอง 24  
30 โรงเรียนบ้านนาสี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 91 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 91 ทอง 30  
33 โรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง) สพป. ขอนแก่น เขต 1 91 ทอง 30  
34 โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91 ทอง 30  
35 โรงเรียนบ้านคำยาง สพป. อุดรธานี เขต 2 90 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านนาฮี สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง 35  
38 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง 35  
39 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 35  
40 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง 35  
41 โรงเรียนบ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านบากหนองแดง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 41  
45 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา) สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง 41  
46 โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 88 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านสำราญสุข สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง สพป. ขอนแก่น เขต 4 88 ทอง 46  
49 โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง 46  
50 โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน สพป. อุดรธานี เขต 3 88 ทอง 46  
51 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านข่าโคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 51  
53 โรงเรียนบ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 51  
54 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 87 ทอง 51  
55 โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 87 ทอง 51  
56 โรงเรียนบ้านกกทอง สพป. เลย เขต 1 86 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง 56  
58 โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 56  
59 โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 56  
60 โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 56  
61 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. ยโสธร เขต 1 86 ทอง 56  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน