ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 243
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 99.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแต้เก่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองคัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 98.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. ยโสธร เขต 1 98 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 97.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 97 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาลตลาดเเค สพป. นครราชสีมา เขต 1 96.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 96 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดบ้านกะหาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 95.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 94.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 94 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย สพป. นครราชสีมา เขต 3 93.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 93 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองดุด สพป. นครพนม เขต 2 92.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92.50 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านกุดฉิม(เมือง) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 91.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 90.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง 22  
23 โรงเรียนท่าไร่วิทยา สพป. บึงกาฬ 89.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านนาสี สพป. อุดรธานี เขต 4 88.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. สกลนคร เขต 2 87.50 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86.50 ทอง 29  
30 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด สพป. เลย เขต 1 86 ทอง 30  
31 โรงเรียนวัดกุดน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 5 85.50 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านตาเป้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85 ทอง 32  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง สพป. หนองคาย เขต 2 84.50 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83.50 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านบะนกทา สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" สพป. สกลนคร เขต 1 81.50 ทอง 38  
39 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80.50 ทอง 40  
41 โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80 ทอง 41  
42 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด สพป. อุดรธานี เขต 2 80 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 41  
45 โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 41  
46 โรงเรียนบ้านสีเสียด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 41  
47 โรงเรียนร่มเกล้า2 สพป. อุดรธานี เขต 3 80 ทอง 41  
48 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 41  
49 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 1 79 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 49  
51 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 49  
52 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. หนองคาย เขต 1 79 เงิน 49  
53 โรงเรียนศิลาโป่งคำ สพป. ขอนแก่น เขต 4 79 เงิน 49  
54 โรงเรียนโคกมะลิวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79 เงิน 49  
55 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก สพป. มหาสารคาม เขต 3 69 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 69 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 69 ทองแดง 55  
58 โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 69 ทองแดง 55  
59 โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว สพป. นครราชสีมา เขต 2 69 ทองแดง 55  
60 โรงเรียนบ้านโคกงาม-หัวฝาย สพป. เลย เขต 3 69 ทองแดง 55  
61 โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 55  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน