ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 247
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 99.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบาระแนะ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 98.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 98 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 97.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ สพป. อุดรธานี เขต 2 97 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 96.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง 9  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. เลย เขต 2 89 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 17  
21 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 17  
22 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 17  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 1 84 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านมะเมียง สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 23  
28 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84 ทอง 23  
29 โรงเรียนบ้านคอนฉิม สพป. ขอนแก่น เขต 3 80 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป. ยโสธร เขต 1 80 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 29  
33 โรงเรียนบ้านนาด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 29  
34 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 29  
35 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 2 80 ทอง 29  
36 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 29  
37 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 29  
38 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 29  
39 โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 29  
40 โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 29  
41 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 29  
42 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 29  
43 โรงเรียนบ้านโคกเทียม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 43  
44 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก สพป. นครราชสีมา เขต 7 68 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. บึงกาฬ 68 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 68 ทองแดง 44  
48 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 68 ทองแดง 44  
49 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 68 ทองแดง 44  
50 โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร สพป. อุดรธานี เขต 3 68 ทองแดง 44  
51 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 68 ทองแดง 44  
52 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 68 ทองแดง 44  
53 โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 68 ทองแดง 44  
54 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 68 ทองแดง 44  
55 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 68 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน