ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 248
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนายอ สพป. มุกดาหาร 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม สพป. เลย เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสระตอง สพป. นครราชสีมา เขต 5 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบุตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนท่าแร่วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย สพป. หนองคาย เขต 2 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง 12  
14 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล สพป. อุดรธานี เขต 2 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 17  
19 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง 20  
21 โรงเรียนวันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านท่าข่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 24  
26 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82 ทอง 26  
27 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 26  
28 โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านกุดหิน สพป. ยโสธร เขต 2 80 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 30  
32 โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านนาหนาด สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 77 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านคำขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 76 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 75 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านตาดทอง สพป. ยโสธร เขต 1 74 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 73 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านคำสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 72 เงิน 39  
40 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 1 71 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 70 เงิน 41  
43 โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 69 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป. นครพนม เขต 2 68 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ(บุญญาคุรุราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 66 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านโจด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 66 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 66 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 65 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. เลย เขต 3 64 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 63 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านวังคูณ สพป. ขอนแก่น เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน