ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 249
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงเมย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสระบัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านมูลนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง 6  
8 โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป. นครราชสีมา เขต 2 89 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านคำขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนศรีขวัญเมือง สพป. อุดรธานี เขต 3 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาบอน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 13  
15 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านคอนกาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. อุดรธานี เขต 1 80 ทอง 20  
23 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80 ทอง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน