ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดอินทบูรพา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 78.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78.20 เงิน 8  
9 โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 75.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเหล่าเมย สพป. ยโสธร เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 74 เงิน 14  
16 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 72.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านกุดจาน สพป. สกลนคร เขต 3 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านข้าวสาร สพป. อุดรธานี เขต 4 72 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 72 เงิน 17  
20 โรงเรียนบ้านหมูสี สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 17  
21 โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม สพป. เลย เขต 2 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 67.60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 67.40 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 67 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 67 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป. นครพนม เขต 1 66.60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 66 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 65.20 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 65 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านคำเลาะ สพป. อุดรธานี เขต 3 63.20 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ สพป. ขอนแก่น เขต 1 63.20 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนบ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 63 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 63 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านเชียงดา สพป. อุดรธานี เขต 1 63 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 63 ทองแดง 33  
37 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 63 ทองแดง 33  
38 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 63 ทองแดง 33  
39 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 63 ทองแดง 33  
40 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 62.60 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป. นครราชสีมา เขต 2 62.20 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 62.20 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 62 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 62 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม) สพป. ยโสธร เขต 1 62 ทองแดง 43  
47 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 62 ทองแดง 43  
48 โรงเรียนบ้านสาหร่าย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 62 ทองแดง 43  
49 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 61.80 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 61.80 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 57 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 57 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 56.20 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 56 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 55 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ่อบุโปโล สพป. อำนาจเจริญ 54 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 52.20 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 52 เข้าร่วม 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน