ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 250
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 99.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านขาม สพป. สกลนคร เขต 3 89.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89.50 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านธารปราสาท สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์ 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 19  
21 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 23  
25 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 23  
26 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 77 เงิน 23  
27 โรงเรียนร่มเกล้า2 สพป. อุดรธานี เขต 3 77 เงิน 23  
28 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 23  
29 โรงเรียนบ้านดอนยู สพป. อุบลราชธานี เขต 4 62 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 62 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนบ้านโนนโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 62 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 61 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านกุดโคลน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 61 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนบ้านดูนเลา สพป. อุดรธานี เขต 2 61 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 61 ทองแดง 32  
36 โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง สพป. บึงกาฬ 61 ทองแดง 32  
37 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 61 ทองแดง 32  
38 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. สกลนคร เขต 2 58 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านแมด สพป. มุกดาหาร 58 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนบ้านโคกมน สพป. เลย เขต 2 58 เข้าร่วม 38  
41 โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 58 เข้าร่วม 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน