ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 251
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 99.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านมะเมียง สพป. สุรินทร์ เขต 3 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนทับ6 วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง 7  
9 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง 7  
10 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 92 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านขามใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 79 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านโคกมน สพป. เลย เขต 2 79 เงิน 15  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 1 69 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 69 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 69 ทองแดง 18  
22 โรงเรียนหนองแวงเหนือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 69 ทองแดง 18  
23 โรงเรียนบ้านโนนโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 65 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนบ้านกกตูม สพป. มุกดาหาร 63 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านวังฮาง สพป. อุดรธานี เขต 3 63 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 63 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 50 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 50 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 2 50 เข้าร่วม 28  
31 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 28  
32 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 50 เข้าร่วม 28  
33 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน