ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 026
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 97.90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. อุดรธานี เขต 2 97.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร สพป. สกลนคร เขต 1 96.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 96.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 96.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 96 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบรูณ์ สพป. ยโสธร เขต 1 95.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ สพป. มุกดาหาร 95.20 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95.20 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านหนองตอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 95.20 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95.20 ทอง 8  
13 โรงเรียนบ้านโคกม่วย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 95.20 ทอง 8  
14 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 95 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองเมา สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 95 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 95 ทอง 14  
19 โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง 14  
20 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 95 ทอง 14  
21 โรงเรียนเพชรหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง 14  
22 โรงเรียนบ้านดอนดู่ (อ.เมือง) สพป. อำนาจเจริญ 94.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. สุรินทร์ เขต 2 94.60 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 94.60 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. บึงกาฬ 94.60 ทอง 22  
26 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 94.60 ทอง 22  
27 โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) สพป. ยโสธร เขต 2 94.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 94.40 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) สพป. นครพนม เขต 2 94.40 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94.40 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านเลา สพป. อุดรธานี เขต 1 94.40 ทอง 27  
32 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 94.40 ทอง 27  
33 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. หนองคาย เขต 2 94.40 ทอง 27  
34 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 94.40 ทอง 27  
35 โรงเรียนบ้านนาเก็น สพป. อุดรธานี เขต 4 93.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านปากโป่ง สพป. เลย เขต 3 93.60 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด สพป. อุดรธานี เขต 3 93.60 ทอง 35  
38 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. สกลนคร เขต 3 93.60 ทอง 35  
39 โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) สพป. หนองคาย เขต 1 93.60 ทอง 35  
40 โรงเรียนบ้านแนงมุด สพป. สุรินทร์ เขต 3 93.60 ทอง 35  
41 โรงเรียนบ้านโคกกะชาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 93.60 ทอง 35  
42 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93.60 ทอง 35  
43 โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93.60 ทอง 35  
44 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 93.60 ทอง 35  
45 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 93.60 ทอง 35  
46 โรงเรียนบ้านบึงตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 1 92.60 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 92.60 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านหนองสวง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92.60 ทอง 46  
49 โรงเรียนบ้านหนองสาร สพป. นครราชสีมา เขต 5 92.60 ทอง 46  
50 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 92.60 ทอง 46  
51 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 92.60 ทอง 46  
52 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92.60 ทอง 46  
53 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92.60 ทอง 46  
54 โรงเรียนบ้านคำหาด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90.40 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 90.40 ทอง 54  
56 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. นครพนม เขต 1 90.40 ทอง 54  
57 โรงเรียนบ้านหนองยูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90.40 ทอง 54  
58 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. ขอนแก่น เขต 2 90.40 ทอง 54  
59 โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) สพป. มหาสารคาม เขต 3 90.40 ทอง 54  
60 โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 4 90.40 ทอง 54  
61 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป. นครราชสีมา เขต 2 90.40 ทอง 54  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน