ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุดรธานี เขต 3 93 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 93 ทอง 6  
9 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 93 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 92 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านตั้งใจ สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านนาตะคุ สพป. นครราชสีมา เขต 2 92 ทอง 10  
13 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง 10  
14 โรงเรียนอนุบาลเซกา สพป. บึงกาฬ 92 ทอง 10  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม สพป. เลย เขต 1 91 ทอง 15  
16 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 91 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต 2 91 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 15  
20 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง 15  
21 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 21  
25 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง 21  
26 โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89 ทอง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง 26  
28 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านนาวงเดือน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 88 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น สพป. เลย เขต 3 88 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป. มุกดาหาร 88 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 87 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านเหมือดขาว สพป. ยโสธร เขต 1 87 ทอง 32  
36 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง 32  
37 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 86 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต 3 86 ทอง 37  
40 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 37  
41 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ำกิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 41  
44 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 41  
45 โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85 ทอง 41  
46 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84 ทอง 46  
49 โรงเรียนหนองน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 46  
50 โรงเรียนนายอวัฒนา สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว สพป. อุดรธานี เขต 2 83 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 50  
53 โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 50  
54 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 50  
55 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 50  
56 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 83 ทอง 50  
57 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 50  
58 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78 เงิน 58  
59 โรงเรียนหนองหัวช้าง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 77 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 60  
61 โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 75 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน