ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคม ๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านช่องแมว สพป. นครราชสีมา เขต 7 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 96 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว สพป. มหาสารคาม เขต 3 96 ทอง 4  
8 โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว สพป. อุดรธานี เขต 3 96 ทอง 4  
9 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 96 ทอง 4  
10 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า สพป. สกลนคร เขต 3 96 ทอง 4  
11 โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 95 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 95 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ สพป. อุดรธานี เขต 1 95 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 95 ทอง 11  
15 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง 11  
16 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง 11  
17 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สพป. อุดรธานี เขต 2 95 ทอง 11  
18 โรงเรียนบ้านจำนัก สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 94 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. หนองคาย เขต 1 94 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 94 ทอง 18  
22 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 94 ทอง 18  
23 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ไทร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 94 ทอง 18  
24 โรงเรียนท่าแร่วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 93 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 93 ทอง 24  
26 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านนาดอนบก สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลเซกา สพป. บึงกาฬ 92 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 91 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านแคนน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 91 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 31  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 89 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 32  
34 โรงเรียนนาทันวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88 ทอง 34  
36 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 37  
39 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 40  
41 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านจานทุ่ง สพป. ยโสธร เขต 1 84 ทอง 42  
43 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 84 ทอง 42  
44 โรงเรียนกรุณาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 44  
45 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองสลักได สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 46  
47 โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 46  
48 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79 เงิน 46  
49 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 49  
51 โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 78 เงิน 49  
52 โรงเรียนบ้านกำไสจาน สพป. สุรินทร์ เขต 3 77 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านกุดหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 3 77 เงิน 52  
54 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน 52  
55 โรงเรียนบ้านคำผักหนาม สพป. ยโสธร เขต 2 76 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านสำราญสุข สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 55  
57 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 75 เงิน 57  
59 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 57  
60 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 74 เงิน 60  
61 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 74 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน