ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 027
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต 3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 97 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านสระโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 97 ทอง 4  
7 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 97 ทอง 4  
8 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 97 ทอง 4  
9 โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 96 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 96 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 96 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านนาขามโนนสวนปอ สพป. บึงกาฬ 96 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านนาโป่ง สพป. เลย เขต 1 96 ทอง 9  
14 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร สพป. สกลนคร เขต 1 96 ทอง 9  
15 โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 96 ทอง 9  
16 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 96 ทอง 9  
17 โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 96 ทอง 9  
18 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 96 ทอง 9  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 95 ทอง 19  
20 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 95 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านคอนสาร สพป. ชัยภูมิ เขต 2 95 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านชัยมงคล สพป. นครพนม เขต 2 95 ทอง 19  
24 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. สุรินทร์ เขต 1 95 ทอง 19  
25 โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 95 ทอง 19  
26 โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 95 ทอง 19  
27 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล สพป. ขอนแก่น เขต 3 95 ทอง 19  
28 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 95 ทอง 19  
29 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 95 ทอง 19  
30 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง 19  
31 โรงเรียนบ้านใจดี สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 95 ทอง 19  
32 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 95 ทอง 19  
33 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 95 ทอง 19  
34 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 94 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 94 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง 34  
38 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 94 ทอง 34  
39 โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านแทงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93 ทอง 39  
42 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง 39  
43 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 93 ทอง 39  
44 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านม่วง (อ.บ้านดุง) สพป. อุดรธานี เขต 3 92 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง 44  
47 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 92 ทอง 44  
48 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 91 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านผาตั้ง สพป. หนองคาย เขต 1 91 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง 48  
51 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 91 ทอง 48  
52 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง 48  
53 โรงเรียนบ้านวังหมี สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 2 90 ทอง 53  
56 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90 ทอง 53  
57 โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง สพป. นครราชสีมา เขต 5 40 เข้าร่วม 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน