ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว สพป. สกลนคร เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองจำปาขัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 95.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 94.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังสวาบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเบน สพป. นครราชสีมา เขต 4 92.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบึงหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. อำนาจเจริญ 89.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกย่าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 88.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 85.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านกระสัง สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 83.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) สพป. อุดรธานี เขต 4 82.50 ทอง 28  
29 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81.50 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 79 เงิน 31  
32 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 78.50 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 78 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 77.50 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 77 เงิน 35  
36 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76.50 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 76 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.50 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก สพป. นครราชสีมา เขต 2 75 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองสรวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 74.50 เงิน 40  
41 โรงเรียนอนุบาลชำนิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 74 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ สพป. อุดรธานี เขต 1 73.50 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน สพป. เลย เขต 1 73 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 72.50 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านนาต้อง สพป. บึงกาฬ 72 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 71.50 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองชุม สพป. ยโสธร เขต 2 71 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ สพป. ขอนแก่น เขต 1 70.50 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านโคกลอย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 69 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 68.50 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 68 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนนิรมลวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 67.50 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 67 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 66.50 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 66 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านศรีเมือง สพป. อุดรธานี เขต 3 65.50 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 65 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านพันษี สพป. สุรินทร์ เขต 1 64.50 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 64 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 63.50 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 63 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน