ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 274
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสะทืด สพป. สุรินทร์ เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านอำปึลกง สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคำเลา สพป. ยโสธร เขต 2 91 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 2 91 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91 ทอง 9  
13 โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง 13  
17 โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 13  
18 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88 ทอง 13  
19 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ สพป. ขอนแก่น เขต 4 86 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านแห่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 19  
23 โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 - -  
24 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  
25 โรงเรียนวัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน