ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 275
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนดงเย็นพรหมประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำซับ สพป. นครราชสีมา เขต 3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. อุดรธานี เขต 4 92.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านนาคูณ สพป. เลย เขต 3 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา สพป. นครพนม เขต 1 85.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85.67 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.33 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85.33 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 84.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. อำนาจเจริญ 83.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านน้ำพ่น สพป. อุดรธานี เขต 1 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 82.67 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านกอก สพป. อุดรธานี เขต 2 81.67 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.67 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านถนนชัย สพป. สุรินทร์ เขต 3 81.33 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม สพป. ยโสธร เขต 1 81 ทอง 29  
30 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 81 ทอง 29  
31 โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80.67 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด สพป. นครราชสีมา เขต 5 79 เงิน 32  
33 โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 6 77.67 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ สพป. บึงกาฬ 75.33 เงิน 34  
35 โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ สพป. ยโสธร เขต 2 74.67 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านแห่(ประชานุเคราะห์) สพป. ขอนแก่น เขต 5 74.33 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านระกา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 73.33 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านหันศิลางาม สพป. ขอนแก่น เขต 3 68.33 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนเทศบาล6ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 67 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 52.67 เข้าร่วม 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน