ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 276
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านดงเสียด สพป. บึงกาฬ 89.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกไร่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลาดค่าง สพป. เลย เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน สพป. ยโสธร เขต 1 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านมหิงษาราม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86 ทอง 13  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) สพป. ยโสธร เขต 2 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 15  
17 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านตาดแต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเมย สพป. ขอนแก่น เขต 3 84.33 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 83.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนท่านาจานวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านกุดประทาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 81.33 ทอง 26  
28 โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านบุตร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ สพป. อุดรธานี เขต 2 81 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 28  
33 โรงเรียนบ้านโคกกลอย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 81 ทอง 28  
34 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด สพป. เลย เขต 1 80.33 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านอาราง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.33 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80.33 ทอง 34  
37 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 80.33 ทอง 34  
38 โรงเรียนบ้านข่า สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 - -  
40 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. อุดรธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน