ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 277
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโชกใต้ สพป. สุรินทร์ เขต 1 98.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 96.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม สพป. อุดรธานี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 95.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป. ขอนแก่น เขต 4 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านอ้อไพล สพป. นครราชสีมา เขต 5 94.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 94.60 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านดงป่ายูง สพป. นครพนม เขต 1 93.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 93.30 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 93.30 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 92.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ สพป. นครราชสีมา เขต 6 91.30 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านก่อนาดี สพป. อำนาจเจริญ 90.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนเขวา สพป. ขอนแก่น เขต 1 90.60 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านสาวแล สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านนาหมูม่นนาดี สพป. เลย เขต 3 89.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89.60 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ สพป. เลย เขต 2 89.60 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. อุดรธานี เขต 3 89.30 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านสิม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 4 88.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.30 ทอง 26  
27 โรงเรียนท่าเรือวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 87.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว สพป. นครพนม เขต 2 87.60 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.60 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87.30 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. อุดรธานี เขต 1 87 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ สพป. บึงกาฬ 86.30 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ สพป. สกลนคร เขต 1 85.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.60 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง 37  
38 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ สพป. เลย เขต 1 84.60 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง สพป. สกลนคร เขต 3 83.60 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1 สพป. มุกดาหาร 83.60 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83.60 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83.30 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 82.60 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองเสือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82.60 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82.60 ทอง 44  
47 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82.30 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองถนน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82.30 ทอง 47  
49 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.30 ทอง 47  
50 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 81 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.60 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. หนองคาย เขต 2 80.30 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านทำนบ สพป. สุรินทร์ เขต 3 80 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองนาใน สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 53  
56 โรงเรียนบ้านโสกนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 79.30 เงิน 56  
57 โรงเรียนมหาชนะชัย สพป. ยโสธร เขต 1 78.30 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 77.60 เงิน 58  
59 โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 77.60 เงิน 58  
60 โรงเรียนบ้านเจริญสุข สพป. อุดรธานี เขต 4 75 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านโจด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 65.60 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน