ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่านางแนว สพป. ขอนแก่น เขต 3 94.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาขามโนนสวนปอ สพป. บึงกาฬ 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 92.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 92.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนสวนหม่อน สพป. นครราชสีมา เขต 1 91.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 88.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 88.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตะเภา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป. ยโสธร เขต 2 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 85.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร 85.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.20 ทอง 18  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 84.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 84.80 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านมะอึ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 83.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนกุลโน สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านโสกกล้า สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 26  
28 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 82.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านแก้งค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 79.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 78.40 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 78 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 77.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย สพป. อุดรธานี เขต 3 76.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 76 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 75.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 75.20 เงิน 40  
41 โรงเรียนเย็นสยามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านโคกล่าม สพป. ขอนแก่น เขต 1 74.80 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง สพป. ขอนแก่น เขต 4 74.60 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 74.20 เงิน 44  
45 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 74.20 เงิน 44  
46 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. เลย เขต 2 73.80 เงิน 46  
47 โรงเรียนปริยัติไพศาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 71.80 เงิน 47  
48 โรงเรียนท่านาจานวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 70.20 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง สพป. อุดรธานี เขต 2 70.20 เงิน 48  
50 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) สพป. ยโสธร เขต 1 69.40 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองคัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 69.40 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 68.80 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 67.60 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 66.40 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 1 65.80 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป. อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 63.80 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 63.60 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60.60 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 60.20 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 60 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน