ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 280
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 95.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทิดไทย สพป. สกลนคร เขต 2 93.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนวันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.30 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 80.30 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านละเอาะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 80 ทอง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน