ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 281
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 98.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองกุงวังแสง สพป. อุดรธานี เขต 4 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 95.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดสิริมงคล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 89.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านป่งโพน สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 1 76.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. อำนาจเจริญ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน