ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 284
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย สพป. อุดรธานี เขต 1 98.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาดินดำ สพป. เลย เขต 1 97.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 96.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 96.67 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 96.67 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ยโสธร เขต 1 96 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 96 ทอง 7  
9 โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 96 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล สพป. อุดรธานี เขต 3 95.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 95.67 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 95.67 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 95.67 ทอง 10  
14 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 95 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 95 ทอง 14  
17 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 94 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเชียงแหว สพป. อุดรธานี เขต 2 94 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 93.33 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านซำงู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 92.67 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92.67 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 92.64 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91.67 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า (อ.เมืองชัยภูมิ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.67 ทอง 25  
27 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91.67 ทอง 25  
28 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 91.67 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 91 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 91 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 91 ทอง 29  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 33  
34 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 33  
36 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 90 ทอง 33  
37 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 89.33 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. นครราชสีมา เขต 3 89.33 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านเตาไห สพป. ยโสธร เขต 2 89.33 ทอง 37  
40 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ สพป. บึงกาฬ 89.33 ทอง 37  
41 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 89 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 89 ทอง 41  
45 โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89 ทอง 41  
46 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89 ทอง 41  
47 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 88.33 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 3 88.33 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88.33 ทอง 47  
50 โรงเรียนบ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 88.33 ทอง 47  
51 โรงเรียนบ้านวังปลัด สพป. สุรินทร์ เขต 3 88.33 ทอง 47  
52 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.33 ทอง 47  
53 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 88.33 ทอง 47  
54 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88.33 ทอง 47  
55 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 88.33 ทอง 47  
56 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 88.33 ทอง 47  
57 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  
58 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน