ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 285
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาแพง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 92.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 90.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงเมย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.66 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน