ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 287
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 98.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 98.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 98.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 98.10 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านชัยมงคล สพป. นครพนม เขต 2 98 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 97.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 97.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านถนนชัย สพป. สุรินทร์ เขต 3 97.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 97.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 97.10 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน สพป. เลย เขต 1 96 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป. บึงกาฬ 95.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 95.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 95.30 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 95.10 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 94.90 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านจันทัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94.70 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนกกจาน สพป. เลย เขต 2 94.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 4 94.30 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สพป. สุรินทร์ เขต 1 94.10 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93.90 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 93.70 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป. อุดรธานี เขต 3 93.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 93.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 93 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 1 92.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านคำขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 92.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน สพป. อุดรธานี เขต 1 92.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านตูบค้อ สพป. เลย เขต 3 92.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 92 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านคำผักหนาม สพป. ยโสธร เขต 2 91.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพป. สกลนคร เขต 2 91.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91.40 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 3 91.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 91 ทอง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง สพป. อุดรธานี เขต 2 90.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90.60 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 90.40 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 90.20 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านพงพรต สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88.80 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 88.40 ทอง 43  
44 โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 88.20 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87.50 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. หนองคาย เขต 1 87.10 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86.70 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.30 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.10 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85.80 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป. มุกดาหาร 85.50 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 53  
54 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่จาน สพป. ยโสธร เขต 1 84.70 ทอง 54  
55 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84.30 ทอง 55  
56 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านหมัน สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน