ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 029
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาขามโนนสวนปอ สพป. บึงกาฬ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนหนองโสนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 76 เงิน 8  
10 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม สพป. สกลนคร เขต 1 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 71 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านนาเลียง สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. ยโสธร เขต 2 69 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองไศล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 69 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านเค็ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนหัวนางามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 66 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) สพป. ยโสธร เขต 1 65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 65 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 65 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 65 ทองแดง 24  
28 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 65 ทองแดง 24  
29 โรงเรียนวัดโชติการาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 65 ทองแดง 24  
30 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 65 ทองแดง 24  
31 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สพป. อุดรธานี เขต 3 65 ทองแดง 24  
32 โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 64 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 64 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 64 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 64 ทองแดง 32  
36 โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 64 ทองแดง 32  
37 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 64 ทองแดง 32  
38 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 64 ทองแดง 32  
39 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 64 ทองแดง 32  
40 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 64 ทองแดง 32  
41 โรงเรียนบ้านขัวก่าย สพป. สกลนคร เขต 3 63 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 63 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนบ้านปะโค สพป. อุดรธานี เขต 2 63 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 5 63 ทองแดง 41  
45 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63 ทองแดง 41  
46 โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 62 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม สพป. ขอนแก่น เขต 3 62 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 62 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62 ทองแดง 46  
50 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 62 ทองแดง 46  
51 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 62 ทองแดง 46  
52 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 1 61 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านทะเมนชัย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 61 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 61 ทองแดง 52  
55 โรงเรียนบ้านตากวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 60 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 60 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 60 ทองแดง 55  
58 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 60 ทองแดง 55  
59 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 60 ทองแดง 55  
60 โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 60 ทองแดง 55  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน