ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 003
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง สพป. เลย เขต 2 96.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสกุล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 95.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ สพป. สกลนคร เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 94.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกะทะ สพป. สุรินทร์ เขต 2 90.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง สพป. อุดรธานี เขต 2 88.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบึงตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 1 88.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 88.20 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว สพป. นครพนม เขต 2 86.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเมืองแฝก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านคอนสา สพป. เลย เขต 1 85.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านบุฤาษี สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.40 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84.40 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านบึงหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านเป้า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนดอนขีวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83.60 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 4 83.60 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83.40 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83.40 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.40 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83.40 ทอง 28  
33 โรงเรียนบ้านโพนสูง สพป. เลย เขต 3 83.40 ทอง 28  
34 โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม สพป. สกลนคร เขต 3 83.20 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านหนองเป้า สพป. ยโสธร เขต 1 83.20 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.20 ทอง 34  
38 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 4 83.20 ทอง 34  
39 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 39  
40 โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 82.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) สพป. มหาสารคาม เขต 3 82.60 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น สพป. ขอนแก่น เขต 3 82.60 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82.20 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองนาเทิงโนนผึ้ง สพป. อำนาจเจริญ 82.20 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82.20 ทอง 43  
46 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81.80 ทอง 46  
47 โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.80 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านกุดยาง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.60 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. บึงกาฬ 81.60 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.60 ทอง 48  
51 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81.60 ทอง 48  
52 โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.20 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 53  
56 โรงเรียนบ้านดงพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 3 80.40 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 80.40 ทอง 56  
58 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป. นครราชสีมา เขต 2 74.60 เงิน 58  
59 โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 2 74.20 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านกุดแดง สพป. ยโสธร เขต 2 68.60 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 64.80 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน