ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สพป. ชัยภูมิ เขต 3 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 91 ทอง 4  
7 โรงเรียนโค้งยางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง 4  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา สพป. เลย เขต 2 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง 8  
11 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง 8  
12 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 8  
13 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ สพป. เลย เขต 1 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ยโสธร เขต 1 88 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 13  
17 โรงเรียน พันธกิจศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 2 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนซับแดงซำไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 17  
19 โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านคันเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 21  
23 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 24  
28 โรงเรียนบ้านหนองตาล สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 24  
29 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 24  
30 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 24  
31 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 24  
32 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 24  
33 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 85 ทอง 24  
34 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85 ทอง 24  
35 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 24  
36 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84 ทอง 36  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84 ทอง 36  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี สพป. ขอนแก่น เขต 3 84 ทอง 36  
39 โรงเรียนชุมชนวังทอง สพป. อุดรธานี เขต 3 84 ทอง 36  
40 โรงเรียนบ้านทวารไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 36  
41 โรงเรียนบ้านนาโป่ง สพป. ยโสธร เขต 2 84 ทอง 36  
42 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 4 84 ทอง 36  
43 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84 ทอง 36  
44 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (สำโรง) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84 ทอง 36  
45 โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 36  
46 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84 ทอง 36  
47 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 36  
48 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 79 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านพะลาน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 79 เงิน 48  
50 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป. มุกดาหาร 79 เงิน 48  
51 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 79 เงิน 48  
52 โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79 เงิน 48  
53 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 78 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 53  
55 โรงเรียนวัดบ้านสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 78 เงิน 53  
56 โรงเรียนอนุบาลเซกา สพป. บึงกาฬ 78 เงิน 53  
57 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 76 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 57  
59 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 76 เงิน 57  
60 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 76 เงิน 57  
61 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 76 เงิน 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน