ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 300
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองจำปาขัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป. อุดรธานี เขต 3 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 95 ทอง 4  
7 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 94 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ สพป. บึงกาฬ 91 ทอง 11  
13 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 91 ทอง 11  
14 โรงเรียนวัดบ้านกะชาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 91 ทอง 11  
15 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 91 ทอง 11  
16 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91 ทอง 11  
17 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 91 ทอง 11  
18 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 90 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 90 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 18  
22 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 90 ทอง 18  
23 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง 18  
24 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 90 ทอง 18  
25 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง 18  
26 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านลำดวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 26  
30 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 26  
31 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 26  
32 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86 ทอง 32  
33 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง 32  
34 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 32  
36 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก สพป. เลย เขต 1 86 ทอง 32  
37 โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม สพป. ขอนแก่น เขต 3 86 ทอง 32  
38 โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86 ทอง 32  
39 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82 ทอง 39  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง สพป. ยโสธร เขต 2 82 ทอง 39  
41 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 39  
42 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 39  
43 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 39  
44 โรงเรียนบ้านนาซอ สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง 39  
45 โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82 ทอง 39  
46 โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. นครราชสีมา เขต 2 82 ทอง 39  
47 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 39  
48 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 39  
49 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 39  
50 โรงเรียนบ้านแชะ สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 39  
51 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 39  
52 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 39  
53 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 39  
54 โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 39  
55 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 39  
56 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 56  
58 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80 ทอง 56  
59 โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา สพป. ยโสธร เขต 1 80 ทอง 56  
60 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 56  
61 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 56  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน