ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น สพป. เลย เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหาดกวน สพป. นครพนม เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านละทาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 95 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านศรีนาวา สพป. บึงกาฬ 95 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 95 ทอง 4  
9 โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล สพป. ยโสธร เขต 2 95 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองผำ สพป. เลย เขต 1 94 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 94 ทอง 10  
13 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 94 ทอง 10  
14 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 94 ทอง 10  
15 โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านคุยตับเต่า สพป. ยโสธร เขต 1 92 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 92 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 92 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง 15  
20 โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ สพป. อุดรธานี เขต 3 92 ทอง 15  
21 โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92 ทอง 15  
22 โรงเรียนบ้านระโยง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง 15  
23 โรงเรียนบ้านละเลิงหิน สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง 15  
24 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 92 ทอง 15  
25 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 92 ทอง 15  
26 โรงเรียนบ้านหินกอง(บ้านนามน) สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง 15  
27 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92 ทอง 15  
28 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 92 ทอง 15  
29 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง 15  
30 โรงเรียนบ้านโนนเซียง สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง 15  
31 โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 92 ทอง 15  
32 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต 3 90 ทอง 32  
34 โรงเรียนคำไฮวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88 ทอง 34  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 34  
36 โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 34  
38 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 34  
39 โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88 ทอง 34  
40 โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 34  
41 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 34  
42 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 34  
43 โรงเรียนบ้านพระ สพป. นครราชสีมา เขต 2 88 ทอง 34  
44 โรงเรียนบ้านวังกระแส สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 34  
45 โรงเรียนบ้านสร้างแสน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง 34  
46 โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 34  
47 โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 34  
48 โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 34  
49 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง 34  
50 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 34  
51 โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 34  
52 โรงเรียนผาสุกประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 88 ทอง 34  
53 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 88 ทอง 34  
54 โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88 ทอง 34  
55 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 88 ทอง 34  
56 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง 56  
58 โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86 ทอง 56  
59 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. หนองคาย เขต 1 78 เงิน 59  
61 โรงเรียนบ้านหนองคูขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 76 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน