ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหาดกวน สพป. นครพนม เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ สพป. นครราชสีมา เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว สพป. เลย เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองผำ สพป. เลย เขต 1 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 6  
10 โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ สพป. อุดรธานี เขต 3 86 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านมะค่างาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 11  
16 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86 ทอง 11  
17 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86 ทอง 11  
18 โรงเรียนเสกวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 11  
19 โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านตากิ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านนานวน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านพังคอง สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 19  
24 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84 ทอง 19  
25 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 19  
26 โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ สพป. อุดรธานี เขต 1 84 ทอง 19  
27 โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 19  
28 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 19  
29 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 19  
30 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย สพป. บึงกาฬ 84 ทอง 19  
31 โรงเรียนโพธารามพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 19  
32 โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82 ทอง 32  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านคุยตับเต่า สพป. ยโสธร เขต 1 82 ทอง 32  
36 โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 32  
37 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง 32  
38 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82 ทอง 32  
39 โรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 32  
40 โรงเรียนบ้านตาพราม สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง 32  
41 โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 32  
42 โรงเรียนบ้านพันนา สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 32  
43 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82 ทอง 32  
44 โรงเรียนบ้านวังปลาฝา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 32  
45 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82 ทอง 32  
46 โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 32  
47 โรงเรียนบ้านสารภี สพป. นครราชสีมา เขต 2 82 ทอง 32  
48 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 32  
49 โรงเรียนบ้านหนองล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 32  
50 โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 32  
51 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต 3 82 ทอง 32  
52 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82 ทอง 32  
53 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 32  
54 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ สพป. อุดรธานี เขต 2 82 ทอง 32  
55 โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล สพป. ยโสธร เขต 2 82 ทอง 32  
56 โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) สพป. ขอนแก่น เขต 3 82 ทอง 32  
57 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 32  
58 โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 32  
59 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82 ทอง 32  
60 โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 32  
61 โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82 ทอง 32  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน