ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 309
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 97.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสารภี สพป. นครราชสีมา เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาวร สพป. สุรินทร์ เขต 3 96.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 95.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านมะค่างาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 94.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ สพป. นครราชสีมา เขต 5 94 ทอง 9  
10 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 93.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 93 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 92.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาเต่า สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง 13  
14 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 91.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 91 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 88.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 86.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. เลย เขต 1 85.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 27  
28 โรงเรียนเมืองเดช สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84.50 ทอง 28  
29 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 83.50 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.50 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนชุมชนกุดค้า สพป. อุดรธานี เขต 3 81.50 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านนาเรียง สพป. ขอนแก่น เขต 4 81 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 80.50 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป. ยโสธร เขต 1 79.50 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 79 เงิน 39  
40 โรงเรียนดอนหมู สพป. ขอนแก่น เขต 2 78.50 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านหัวแฮต สพป. บึงกาฬ 78 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 1 77.50 เงิน 42  
43 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน 43  
44 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 76.50 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม สพป. มุกดาหาร 76 เงิน 45  
46 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 75.50 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 75 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. เลย เขต 3 74.50 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" สพป. สกลนคร เขต 1 74 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. ยโสธร เขต 2 73.50 เงิน 50  
51 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 73 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 72.50 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 53  
54 โรงเรียนคำไฮวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 71.50 เงิน 54  
55 โรงเรียนดอนโจดโนนเก่าน้อยโคกสว่างวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 71 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 70.50 เงิน 56  
57 โรงเรียนหัวหมูวิทยาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 69.50 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 69 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 68.50 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 68 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน