ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 031
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง สพป. ยโสธร เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเทพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง 5  
8 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 4 89 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 8  
11 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88 ทอง 12  
15 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 88 ทอง 12  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านคันเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านสูงเนิน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 16  
21 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 16  
22 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 22  
26 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 22  
27 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 22  
28 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 85 ทอง 22  
29 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม สพป. เลย เขต 3 84 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านดู่อาราง สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 29  
33 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 29  
34 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 29  
35 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 29  
36 โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน สพป. อุดรธานี เขต 3 84 ทอง 29  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. ยโสธร เขต 1 83 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฏร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 37  
41 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83 ทอง 37  
42 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 37  
43 โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านดงลาน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 43  
46 โรงเรียนบ้านสบาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82 ทอง 43  
47 โรงเรียนบ้านหนองตาล สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 43  
48 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82 ทอง 43  
49 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 49  
51 โรงเรียนบ้านหว่านไฟ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 76.20 เงิน 51  
52 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 74.80 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง สพป. ขอนแก่น เขต 4 74.20 เงิน 54  
55 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 55  
56 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 74 เงิน 55  
57 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73.20 เงิน 57  
58 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 72 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 58  
60 โรงเรียนบ้านหนองเลา สพป. นครราชสีมา เขต 4 71 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านดอนเสียด สพป. บึงกาฬ 70 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน