ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 311
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ สพป. สกลนคร เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองมุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ สพป. นครราชสีมา เขต 5 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองระนาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ (พิศาลราษฏร์พัฒนา) สพป. ยโสธร เขต 1 88 ทอง 11  
17 โรงเรียนบ้านไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 11  
18 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ สพป. ยโสธร เขต 2 87 ทอง 18  
20 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน สพป. อุดรธานี เขต 1 85 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านกุดโคลน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านตาดข่า สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านเมืองแฝก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81 ทอง 27  
30 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80 ทอง 30  
31 โรงเรียนบัวดงมันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น สพป. นครราชสีมา เขต 2 80 ทอง 30  
33 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 30  
34 โรงเรียนบ้านจานหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 80 ทอง 30  
35 โรงเรียนบ้านหนองเบน สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 30  
36 โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 30  
37 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 30  
38 โรงเรียนบ้านโป่งชี สพป. เลย เขต 3 80 ทอง 30  
39 โรงเรียนโนนอุดมศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 30  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม สพป. เลย เขต 1 77 เงิน 40  
41 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 77 เงิน 40  
42 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 77 เงิน 40  
43 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สพป. บึงกาฬ 77 เงิน 40  
44 โรงเรียนบ้านคำใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 40  
45 โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 3 77 เงิน 40  
46 โรงเรียนบ้านดอนเตย สพป. นครพนม เขต 2 77 เงิน 40  
47 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 77 เงิน 40  
48 โรงเรียนบ้านบึงตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 1 77 เงิน 40  
49 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 40  
50 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 40  
51 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 77 เงิน 40  
52 โรงเรียนบ้านเฉนียง สพป. สุรินทร์ เขต 2 77 เงิน 40  
53 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 77 เงิน 40  
54 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 77 เงิน 40  
55 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน 40  
56 โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 77 เงิน 40  
57 โรงเรียนนาสีนวลวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 76 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 57  
59 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. หนองคาย เขต 1 76 เงิน 57  
60 โรงเรียนบ้านโจดกลาง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 76 เงิน 57  
61 โรงเรียนหินฝนวิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 76 เงิน 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน