ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 313
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 99.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง สพป. บึงกาฬ 98.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนซับมงคลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 98.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 97.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 97 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 96.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 96.10 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 95.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี สพป. ยโสธร เขต 1 95 ทอง 9  
10 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 94.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 94.30 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 93.70 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. อุดรธานี เขต 3 93 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 92.10 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 91.70 ทอง 16  
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 91.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 90.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 90.30 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 89.90 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 89.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 5 89.10 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 88.70 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 88.12 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 87.30 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86.90 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านป่าใต้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 1 86.50 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านไม้ล่าว (คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 86.10 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85.90 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป. ยโสธร เขต 2 85.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 85.40 ทอง 36  
37 โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน สพป. นครราชสีมา เขต 2 84.90 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น สพป. เลย เขต 2 84.60 ทอง 38  
39 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 84.20 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83.90 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 83.60 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว สพป. อำนาจเจริญ 83.40 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ สพป. นครราชสีมา เขต 7 82.80 ทอง 43  
44 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82.40 ทอง 44  
45 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน สพป. เลย เขต 1 82 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านหาดกวน สพป. นครพนม เขต 2 81.40 ทอง 46  
47 โรงเรียนป่าปอ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.40 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านสระบัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 79.60 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 79 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 78.80 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) สพป. นครพนม เขต 1 78.80 เงิน 50  
52 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 78.80 เงิน 50  
53 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.80 เงิน 50  
54 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 78.80 เงิน 50  
55 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78.80 เงิน 50  
56 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78.60 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ สพป. อุดรธานี เขต 2 78.60 เงิน 56  
58 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 สพป. มุกดาหาร 78.60 เงิน 56  
59 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.60 เงิน 56  
60 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 78.40 เงิน 60  
61 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 78.40 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน